Dokumenty

Môžeme tam ešte pod všetky tie dokumenty hodiť takúto poznámku:
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ubytovania nás kontaktuj na: ubytovanie.fmv@euba.sk.