Prečo študovať na FMV?

Postrehy absolventov:

Na Fakultu medzinárodných vzťahov EUBA som prišiel iba krátko po jej založení, v roku 2002. Po desiatich semestroch inžinierskeho a následne troch rokoch doktorandského štúdia som presvedčený, že ísť študovať na FMV bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké som urobil. Všestranná príprava na široké spektrum povolaní, flexibilita pri uplatnení na trhu práce, ako aj silné zázemie v najmenej troch svetových jazykoch sú tri hlavné faktory, ktoré spolu s ekonomicko-politickým zameraním fakulty garantujú našim absolventom prakticky 100%-nú istotu kvalifikovaného zamestnania. Nízky počet študentov v ročníku v spojení s individuálnym prístupom vyučujúcich vytvorili na fakulte takmer rodinnú atmosféru, vďaka ktorej sa na pôdu svojej Alma Mater neustále rád a často vraciam a roky na nej strávené považujem za jedno z najkrajších a najužitočnejších období svojho života.

Ing. Peter Reťkovský
doktorant FMV

Absolventi FMV EUBA su jedni z najlepších na trhu a pre našu spoločnosť sú vyhľadávanými spolupracovníkmi.

Ing. Martin Smolka, prezident spoločnosti OnXpo

So študentom z FMV, ktorý u nás pracuje, sme nadmieru spokojní. Vidíme u neho potenciál a radi by sme predĺžili našu spoluprácu aj po ukončení jeho štúdia.

Roman Žitný
HR Specialist Adidas Slovakia

Štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov EUBA mi poskytlo dôležité zručnosti pre prácu kariérneho diplomata – či už ide o nevyhnutné jazykové vybavenie, široký všeobecný prehľad, alebo poznanie ekonomických súvislostí v ich úzkom prepojení s politickými a diplomatickými predmetmi. Taktiež mimoškolské aktivity, ktorých som sa počas štúdia na FMV EUBA zúčastnil, mi pomohli získať lepšiu štartovaciu pozíciu v pracovno-profesionálnej oblasti.

Ing. Marek Hnát
2. tajomník, ministerstvo zahraničných vecí, SR