Reprezentuj FMV!

Pripravujeme pre vás nový MERCH !! 

Všetký aktuálne informácie sledujte na našich sociálnych sieťach. 

 Študentský parlament FMV EUBA      @spfmv