Erasmus+ v EÚ

EU v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Účastníci mobilít môžu na tento účel využívať financovanie z rozpočtu programu Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, rôznych nadácií, grantových schém a pod.

Viac info : https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu