Ubytovanie

Dôležité info

Podávanie si žiadostí, body, pridelenie ubytovania:
Študenti si žiadosti o ubytovanie podávajú prostredníctvom informačného systému AIS. 
Termín podávania prihlášok ako aj všetky ostatné dôležité dátumy a termíny môžeš nájsť
v Harmonograme prideľovania ubytovania, ktorý sa nachádza v podsekcií s názvom Dokumenty. 

Pri podávaní žiadosti postupuj presne podľa návodu, ktorý nájdeš v systéme AIS 
(v záložke Postupy) alebo na našej stránke v podsekcií s názvom Dokumenty.
Dodatočné dokumenty ku tvojej žiadosti o ubytovanie (napr. kópia preukazu ZŤP, 
kópia úmrtného listu a pod.) prosíme poslať na adresu Ubytovacej komisie FMV, 
a to konkrétne na e-mail: ubytovanie.fmv@euba.sk. Samozrejme, ak by si mal 
akékoľvek iné otázky k ubytovaniu, neváhaj a kedykoľvek nás na daný email kontaktuj.

Dosiahnuté body si každý študent, vo vlastnom záujme, môže overiť v AIS-e. Zároveň je vždy 
zverejňované výsledné poradie spracovaných žiadostí pre príslušné ročníky, ŠP FMV o tom 
informuje na svojich sociálnych sieťach, ako aj sem na stránku v podsekcií Poradie.

O pridelení alebo nepridelení konkrétneho ubytovacieho miesta je študent informovaný
prostredníctvom AiSu, v dátume stanovenom v Harmonograme prideľovania ubytovania. Celkovo 
je tento dokument veľmi nápomocný a dôležitý, odporúčame Ti ho mať stále na očiach. Môžeš 
ho nájsť, spolu aj s inými dôležitými dokumentami, v podsekcií Dokumenty.

Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovacie miesto a budú mať v prípade ďalších voľných kapacít stále záujem o ubytovanie, môžu poslať odvolanie podľa daného vzoru, ktorý nájdeš v podsekcií Dokumenty. Odvolanie prosíme výhradne posielať na e-mailovú adresu Ubytovacej komisie ubytovanie.fmv@euba.sk. Termíny na poslanie odvolaní ako aj info ku nim nájdše v Harmonograme prideľovania ubytovania, ako aj na našich sociálnych sieťach v daných dňoch.

Upozorňujeme, že odvolanie bude určujúce aj pri ďalšom posune čiar a prejavuješ ním 
Ubytovacej komisii FMV pretrvávajúci záujem o ubytovanie v ŠD EU v BA.
V odvolaní uveď všetky relevantné informácie, prípadne priložte aj podklady, 
na základe ktorých má byť žiadosť prehodnotená.

Poplatky spojené s ubytovaním v ŠD EUBA budú vygenerované na konci augusta resp. začiatkom septembra, termíny ku tomu sú taktiež uverejnené v Harmonograme prideľovania ubytovania.

Ubytovať sa v danom internáte môžeš už od prvých septembrových dní, ktoré sú taktiež
uvedené v Harmonograme prideľovania ubytovania.

Študentské domovy Ekonomickej univerzity:

Pokiaľ sa chceš dozvedieť o študentských domovoch informácie ako sú napríklad cena, lokalita, spoje alebo si chceš pozrieť fotky izieb, všetky informácie nájdeš tu: https://sp.euba.sk/ubytovanie.

Doplňujúce informácie:

Ak si si počas akademického roka menili telefónne číslo alebo e-mail, prosím uveďte 
to do poznámky k žiadosti. Zmené údaje si však viete samostatne zmeniť aj v systéme AIS.

Do poznámky k žiadosti si môžeš uviesť preferovaný internát, číslo izby, ako aj meno spolubývajúceho alebo spolubývajúcich. Avšak vo výslednom prerozdelení môžeš dostať iný internát, inú izbu alebo iných spolubývajúcich, no vždy sa snažíme v rámci možností študentom vyhovieť v ich požiadavkách.

Ak ideš na výmenný pobyt do zahraničia:

Študenti, ktorí v nasledujúcom akademickom roku odchádzajú na zimný semester do zahraničia 
v rámci výmenných programov (ERASMUS, SAIA, bilaterálne zmluvy a pod.) si žiadosť o ubytovanie
NEPODÁVAJÚ!!!. Ak by si mal potom záujem o ubytovanie v letnom semestri nasledujúceho akadenického roka, sleduj naše sociálne siete, kde o tom vždy študentov počas zimného semestra informujeme alebo nám neváhaj napísať na email ubytovanie.fmv@euba.sk.

Študenti, ktorí odchádzajú na letný semester v nasledujúcom akademickom roku do zahraničia 
v rámci výmenných programov (ERASMUS, SAIA, bilaterálne zmluvy a pod.), prosím, uveďte túto
informáciu do poznámky žiadosti v AIS-e!

Všetky potrebné informácie o ubytovaní ako aj o našich iných zaujímavých aktivitách nájdeš tu:
https://www.facebook.com/StudentskyParlamentFMV
https://www.instagram.com/spfmv/

Všetky potrebné informácie k študentským domovom (cena, lokalita, spoje, fotky izieb) nájdeš tu:
https://sp.euba.sk/ubytovanie

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ubytovania nás kontaktuj na: ubytovanie.fmv@euba.sk.