Erasmus+ v EÚ

EU v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Účastníci mobilít môžu na tento účel využívať financovanie z rozpočtu programu Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, rôznych nadácií, grantových schém a pod. Viac info : https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu

Čítaj viac »

Opatrenia ku Covid 19

Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021. Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva). Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov prezenčnou formou sa predbežne do 25. 1. 2021 (vrátane) rušia. Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi […]

Čítaj viac »