Ubytovacia komisia

Ubytovaciu komisiu tvoria: Betina Kollárová, Radovan Kopál

V prípade akýchkoľvek otázok

E-mail: ubytovanie.fmv@euba.sk