Ubytovacia komisia

Ubytovaciu komisiu tvoria: Alexandra Sekáčová, Radovan Kopál

V prípade akýchkoľvek otázok

E-mail: ubytovanie.fmv@euba.sk